Dłużnik

RENARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 315,42 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2cea7e78

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
RENARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Domaniewska 17/19 / 133
02-663 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 363018326
NIP: 5213712939
KRS: 0000586645

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 393,44 PLN
Data wymagalności: 28 stycznia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 172,00 PLN
Data wymagalności: 29 stycznia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 634,59 PLN
Data wymagalności: 29 stycznia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 172,00 PLN
Data wymagalności: 30 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 3 372,03 PLN
Koszty sądowe: 943,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 315,42 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 lipca 2019

Data wystawienia:
3 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!