Dłużnik

BERNARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 968,17 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2bfd83b8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BERNARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Leśna 34
05-501 Łoziska Mazowieckie

Siedziba: Łoziska
REGON: 366712725
NIP: 1231342215
KRS: 0000666687

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 204,61 PLN
Data wymagalności: 12 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 113,17 PLN
Data wymagalności: 23 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 2 317,78 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 968,17 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 października 2020

Data wystawienia:
12 października 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!