Dłużnik

FEBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 811,84 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2b55332c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FEBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Solec 18/20 / 132
00-410 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 386154592
NIP: 7010984266
KRS: 0000842377

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 236,45 PLN
Data wymagalności: 9 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 8 236,45 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

750,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

8 811,84 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 sierpnia 2021

Data wystawienia:
30 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!