Dłużnik

GOSPODARSTWO ROLNE
4 105,56 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2adb5b0f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOSPODARSTWO ROLNE
ul. Tylne Winiary 9
48-250 Głogówek Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 336,20 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 745,20 PLN
Data wymagalności: 25 czerwca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 30,47 PLN
Data wymagalności: 10 września 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 15 sierpnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 171,66 PLN
Data wymagalności: 26 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 3 455,17 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 105,56 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 czerwca 2022

Data wystawienia:
20 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!