pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KOZIA NOSTRA"
2 630,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2a28eb1a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KOZIA NOSTRA"
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia Pomorskie

Siedziba: Gdynia
REGON: 222132066
NIP: 5862291251
KRS: 0000515953

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 7 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2018

W sumie:
Wartość: 2 000,00 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 630,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 listopada 2018

Data wystawienia:
27 marca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!