Dłużnik

Eyebao Arkadiusz Dominik
4 867,57 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2a084846

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Eyebao Arkadiusz Dominik
nd. 16
29-100 Mrowina Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 202,17 PLN
Data wymagalności: 24 lipca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 132,78 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 1 583,23 PLN
Data wymagalności: 2 sierpnia 2018

W sumie:
Wartość: 3 918,18 PLN
Koszty sądowe: 949,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 867,57 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 września 2019

Data wystawienia:
12 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!