Dłużnik

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane BUD - REM Krzysztof Kaszubski
2 868,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 297ca66d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane BUD - REM Krzysztof Kaszubski
nd. 39
99-300 Gołębiew nowy Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 238,60 PLN
Data wymagalności: 17 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 2 238,60 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 868,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 września 2019

Data wystawienia:
17 lipca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!