pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ROYAL - TRANS Cezary Rojek
2 757,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 292433d9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ROYAL - TRANS Cezary Rojek
ul. Józefa Chełmońskiego
82-300 Elbląg Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 928,77 PLN
Data wymagalności: 29 września 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 178,73 PLN
Data wymagalności: 30 września 2023

W sumie:
Wartość: 2 107,50 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 757,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 maja 2024

Data wystawienia:
15 maja 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!