Dłużnik

Dariusz Chlipała
491,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 28f35e76

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Dariusz Chlipała
34-452 Ochotnica dolna Małopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 140,61 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2021
2. Cywilne
Wartość: 29,36 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2021
3. Cywilne
Wartość: 115,64 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2021
4. Cywilne
Wartość: 24,62 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2021
5. Cywilne
Wartość: 90,52 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 400,75 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

491,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 sierpnia 2022

Data wystawienia:
22 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!