Dłużnik

ALL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 633,87 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 27d9c22d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ALL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Henryka Dąbrowskiego 17 / 3
84-230 Rumia Pomorskie

Siedziba: Rumia
REGON: 363120214
NIP: 5882413728
KRS: 0000589165

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 900,55 PLN
Data wymagalności: 3 czerwca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 3 844,89 PLN
Data wymagalności: 8 lipca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 496,97 PLN
Data wymagalności: 5 sierpnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 91,07 PLN
Data wymagalności: 3 września 2019

W sumie:
Wartość: 6 333,48 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 633,87 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 marca 2020

Data wystawienia:
25 marca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!