pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21 890,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 27bd8816

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja Solidarności 84
00-144 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 017350280
NIP: 5252219083
KRS: 0000056900

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 19 239,91 PLN
Data wymagalności: 10 października 2022

W sumie:
Wartość: 19 239,91 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

21 890,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 lipca 2024

Data wystawienia:
4 lipca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!