Dłużnik

PIOTR ŻYCHOWSKI PPHU "Dom Ciastek"
4 960,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 270ee9b7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PIOTR ŻYCHOWSKI PPHU "Dom Ciastek"
Osiedle Józefa Strusia 4 / 33
31-807 Kraków Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 259,61 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2021

W sumie:
Wartość: 4 259,61 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 960,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 lipca 2022

Data wystawienia:
21 lipca 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!