Dłużnik

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOR-BUD NOVA Mateusz Rychlewski
6 321,75 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 26e96ffc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOR-BUD NOVA Mateusz Rychlewski
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 29,99 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 270,00 PLN
Data wymagalności: 29 maja 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 1 588,00 PLN
Data wymagalności: 8 czerwca 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 2 655,00 PLN
Data wymagalności: 19 czerwca 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 168,81 PLN
Data wymagalności: 29 maja 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 172,78 PLN
Data wymagalności: 8 czerwca 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 172,78 PLN
Data wymagalności: 19 czerwca 2018

W sumie:
Wartość: 5 057,36 PLN
Koszty sądowe: 1 264,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 321,75 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
17 października 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!