pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Barbud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11 325,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 26e77cbc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Barbud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Śląska 53 / B 505
81-304 Gdynia Pomorskie

Siedziba: Gdynia
NIP: 5881902477
KRS: 0000140504

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 000,00 PLN
Data wymagalności: 18 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 10 000,00 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

11 325,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 sierpnia 2021

Data wystawienia:
19 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!