Dłużnik

SYSTEM PL Mirosław Pomorski
737,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 268d53a3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SYSTEM PL Mirosław Pomorski
pl. Wolności 10
77-424 Zakrzewo Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 14,00 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 204,25 PLN
Data wymagalności: 14 czerwca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 80,75 PLN
Data wymagalności: 19 sierpnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 95,00 PLN
Data wymagalności: 16 września 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 84,40 PLN
Data wymagalności: 4 listopada 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 35,00 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 14,00 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2020

W sumie:
Wartość: 527,40 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

737,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 kwietnia 2021

Data wystawienia:
19 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!