Dłużnik

"AGRO-HURT" IMPORT EKSPORT WARZYW Damian Fatyga
31 498,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 26786ba5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"AGRO-HURT" IMPORT EKSPORT WARZYW Damian Fatyga
Opatkowice Cysterskie 9
28-313 Opatkowice cysterskie Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 28 738,50 PLN
Data wymagalności: 1 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 28 738,50 PLN
Koszty sądowe: 2 760,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

31 498,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
23 listopada 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!