Dłużnik

"ADDS CLOTHES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 594,65 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 24d9881c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"ADDS CLOTHES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Maksymiliana Barucha 3
95-200 Pabianice Łódzkie

Siedziba: Pabianice
REGON: 101601448
NIP: 7312045128
KRS: 0000461175

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 644,26 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 644,26 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 594,65 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 stycznia 2022

Data wystawienia:
13 stycznia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!