Dłużnik

ZAKŁAD USŁUG I PRODUKCJI RÓŻNEJ "DRUKARNIA" MGR INŻ. EMANUEL RAWLIK
10 399,21 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 23d29705

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ZAKŁAD USŁUG I PRODUKCJI RÓŻNEJ "DRUKARNIA" MGR INŻ. EMANUEL RAWLIK
ul. Henryka Sienkiewicza 2 / OF
41-800 Zabrze Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 841,16 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 105,89 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 1 661,98 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 1 887,68 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 403,69 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 1 173,42 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 9 073,82 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 399,21 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 kwietnia 2022

Data wystawienia:
27 kwietnia 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!