Dłużnik

MATERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15 348,43 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 23c91384

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MATERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nadmeńska 5C
05-230 Kobyłka Mazowieckie

Siedziba: Kobyłka
REGON: 011543700
NIP: 1250559453
KRS: 0000004557

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 14 003,55 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 2 036,88 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 16 040,43 PLN
Koszty sądowe: 2 601,39 PLN

Spłacono:

3 293,39 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

15 348,43 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
19 grudnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!