Dłużnik

PRO-NET.MEDIA MACIEJ ŁAŻEWSKI
16 222,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 23b7764a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRO-NET.MEDIA MACIEJ ŁAŻEWSKI
Narwicka 21
80-557 Gdańsk Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 642,00 PLN
Data wymagalności: 3 sierpnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 28 września 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 1 października 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 8 179,50 PLN
Data wymagalności: 12 listopada 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 1 353,00 PLN
Data wymagalności: 25 marca 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 6 kwietnia 2021
7. Gospodarcze
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 6 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 13 634,50 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

16 222,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 listopada 2021

Data wystawienia:
18 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!