Dłużnik

GRUPA DOCIEPLENIOWA Marcin Kuśmierski
58 445,13 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2359a275

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRUPA DOCIEPLENIOWA Marcin Kuśmierski
ul. Przybyszkowice 57
26-803 Przybyszew Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 960,90 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 1 568,25 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 16 965,08 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 13 254,48 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 17 418,03 PLN
Data wymagalności: 21 grudnia 2018

W sumie:
Wartość: 54 166,74 PLN
Koszty sądowe: 4 278,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

58 445,13 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 sierpnia 2019

Data wystawienia:
8 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!