pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

SIGMA SMARZEWSKI JERZY
1 194,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 2346df2d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SIGMA SMARZEWSKI JERZY
Henryka Sienkiewicza 8 / 95
35-216 Rzeszów Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 984,00 PLN
Data wymagalności: 20 stycznia 2014

W sumie:
Wartość: 984,00 PLN
Koszty sądowe: 210,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 194,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 października 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!