pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

VVS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
61 294,62 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 20c105be

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VVS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 65
89-115 Wiele Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Wiele
REGON: 340266565
NIP: 5581788209
KRS: 0000275451

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 69 821,23 PLN
Data wymagalności: 17 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 69 821,23 PLN
Koszty sądowe: 4 473,39 PLN

Spłacono:

13 000,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

61 294,62 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 marca 2022

Data wystawienia:
24 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!