pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Konrad Czarnik
5 742,11 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 20987b03

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Konrad Czarnik
37-220 Kańczuga Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 500,00 PLN
Data wymagalności: 19 marca 2013

W sumie:
Wartość: 5 500,00 PLN
Koszty sądowe: 1 269,00 PLN

Spłacono:

1 026,89 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

5 742,11 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 września 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!