Dłużnik

MARIUSZ KORSZEŃ
4 312,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1ea8c28a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARIUSZ KORSZEŃ
21-400 Biardy Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 750,00 PLN
Data wymagalności: 1 stycznia 2021
2. Cywilne
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 1 lutego 2021
3. Cywilne
Wartość: 912,00 PLN
Data wymagalności: 27 marca 2021

W sumie:
Wartość: 3 662,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 312,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 października 2021

Data wystawienia:
15 października 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!