Dłużnik

METALLICARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 063,96 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1e83304b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
METALLICARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bialska 12
42-202 Częstochowa Śląskie

Siedziba: Częstochowa
REGON: 366668384
NIP: 5732877573
KRS: 0000666356

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 681,76 PLN
Data wymagalności: 13 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 171,81 PLN
Data wymagalności: 13 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 853,57 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 063,96 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 kwietnia 2019

Data wystawienia:
15 października 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!