Dłużnik

BIEL-TRANS KRZYSZTOF MUSIALIK
51 050,11 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1db6d903

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BIEL-TRANS KRZYSZTOF MUSIALIK
nd. 38
73-108 Bielkowo Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 208,80 PLN
Data wymagalności: 16 marca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 5 993,24 PLN
Data wymagalności: 16 marca 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 5 293,18 PLN
Data wymagalności: 25 marca 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 5 247,67 PLN
Data wymagalności: 6 kwietnia 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 5 234,51 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 5 291,09 PLN
Data wymagalności: 16 kwietnia 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 5 318,15 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 5 365,01 PLN
Data wymagalności: 6 maja 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 5 097,07 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2020

W sumie:
Wartość: 48 048,72 PLN
Koszty sądowe: 3 001,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

51 050,11 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 października 2021

Data wystawienia:
20 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!