pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ITEM ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 440,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1d820904

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ITEM ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Komandorska 18
53-343 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 364935817
NIP: 8851638362
KRS: 0000627530

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 25 września 2022

W sumie:
Wartość: 1 230,00 PLN
Koszty sądowe: 210,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 440,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 kwietnia 2023

Data wystawienia:
28 kwietnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!