Dłużnik

Wojciech Kurzyk PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
6 896,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1d3b785d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Wojciech Kurzyk PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
ul. Jedności Narodowej 7
72-315 Resko Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 596,50 PLN
Data wymagalności: 28 października 2020

W sumie:
Wartość: 5 596,50 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 896,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 lipca 2021

Data wystawienia:
7 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!