pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

EHURTOWNIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
98 567,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1d37c59a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EHURTOWNIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Torowa 2
35-205 Rzeszów Podkarpackie

Siedziba: Rzeszów
REGON: 180835890
NIP: 5170359091
KRS: 0000417741

Roszczenia:
1. Z prawa pracy
Wartość: 11 049,10 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2020
2. Z prawa pracy
Wartość: 16 549,10 PLN
Data wymagalności: 8 stycznia 2021
3. Z prawa pracy
Wartość: 16 549,10 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2021
4. Z prawa pracy
Wartość: 16 549,10 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2021
5. Z prawa pracy
Wartość: 16 549,10 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2021
6. Z prawa pracy
Wartość: 16 549,10 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2021

W sumie:
Wartość: 93 794,60 PLN
Koszty sądowe: 4 773,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

98 567,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 lutego 2022

Data wystawienia:
22 lutego 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!