Dłużnik

G-TECH GRZEGORZ GLENC
7 466,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1cdc0652

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
G-TECH GRZEGORZ GLENC
Boboluszki 81
48-140 Boboluszki Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 428,00 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 1 137,75 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 5 565,75 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 466,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 lipca 2021

Data wystawienia:
19 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!