pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Paweł Pietrzak
2 667,80 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1cc02677

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Paweł Pietrzak
ul. Marymoncka
01-868 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 15 września 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 28 października 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 8 maja 2023

W sumie:
Wartość: 2 017,20 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 667,80 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 stycznia 2024

Data wystawienia:
23 stycznia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!