pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Paulina Jaszczyszyn
2 234,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1c2c8fa3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Paulina Jaszczyszyn
45-304 Opole Opolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 198,00 PLN
Data wymagalności: 20 września 2021
2. Cywilne
Wartość: 198,00 PLN
Data wymagalności: 5 października 2021
3. Cywilne
Wartość: 198,00 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2021
4. Cywilne
Wartość: 198,00 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2021
5. Cywilne
Wartość: 198,00 PLN
Data wymagalności: 5 stycznia 2022
6. Cywilne
Wartość: 198,00 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2022
7. Cywilne
Wartość: 198,00 PLN
Data wymagalności: 5 marca 2022
8. Cywilne
Wartość: 198,00 PLN
Data wymagalności: 5 kwietnia 2022

W sumie:
Wartość: 1 584,00 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 234,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 stycznia 2023

Data wystawienia:
21 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!