pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Czub sp. z o. o.
17 770,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1c104647

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Czub sp. z o. o.
Jedności Narodowej 55/57 / 7
50-262 Wroclaw Dolnośląskie

Siedziba: Wroclaw
NIP: 8982250227
KRS: 8982250227

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 15 120,00 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 15 120,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

17 770,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 września 2021

Data wystawienia:
17 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!