Dłużnicy

Apteka " BAZYLIA " Paweł Świaboda- wspólnik spółki cywilnej
Apteka "BAZYLIA" Urszula Walczak-Świaboda - wspólnik spółki cywilnej
4 762,82 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1b7dc380

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Apteka " BAZYLIA " Paweł Świaboda- wspólnik spółki cywilnej
ul. Bazylijska 39K
95-100 Zgierz Łódzkie

Apteka "BAZYLIA" Urszula Walczak-Świaboda - wspólnik spółki cywilnej
ul. Bazylijska 39K
95-100 Zgierz Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 109,60 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 652,40 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 652,40 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 600,01 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 1 200,01 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 600,01 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 3 814,43 PLN
Koszty sądowe: 948,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 762,82 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 października 2019

Data wystawienia:
2 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!