pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

CHRISTIAN HAAS "EXPRESS - ELITE"
37 562,98 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1b1d4f0a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CHRISTIAN HAAS "EXPRESS - ELITE"
ul. Stanisława Staszica 18A
57-120 Wiązów Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 690,00 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 4 305,00 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 4 108,20 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 4 710,90 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 3 445,59 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 1 975,54 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 3 825,30 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 30 stycznia 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 504,00 PLN
Data wymagalności: 30 stycznia 2020
10. Gospodarcze
Wartość: 70,00 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
11. Gospodarcze
Wartość: 3 830,00 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
12. Gospodarcze
Wartość: 2 192,04 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
13. Gospodarcze
Wartość: 3 500,00 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
14. Gospodarcze
Wartość: 420,00 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
15. Gospodarcze
Wartość: 392,17 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2020
16. Gospodarcze
Wartość: 1 147,96 PLN
Data wymagalności: 13 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 38 166,70 PLN
Koszty sądowe: 2 878,39 PLN

Spłacono:

3 482,11 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

37 562,98 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!