pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

DRAGON PIOTR KRZYWY
2 721,38 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1ae87b6d

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DRAGON PIOTR KRZYWY
ul. Wesoła 12
49-300 Pawłów Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 091,00 PLN
Data wymagalności: 26 sierpnia 2016

W sumie:
Wartość: 2 091,00 PLN
Koszty sądowe: 630,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 721,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
23 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Wrocław
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!