Dłużnik

BOH-GUM Bohdan Mariusz Grudziński
4 881,20 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1adf1280

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BOH-GUM Bohdan Mariusz Grudziński
ul. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 180,81 PLN
Data wymagalności: 4 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 4 180,81 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 881,20 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 sierpnia 2021

Data wystawienia:
30 sierpnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!