Dłużnik

Łukasz Najdzion
2 784,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1aba7ddf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Łukasz Najdzion
74-200 Pyrzyce Zachodniopomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 154,00 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 2 154,00 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 784,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 stycznia 2020

Data wystawienia:
20 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!