pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

RASM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 060,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1ab91781

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
RASM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Hubska 96/100
50-502 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 021813273
NIP: 9131614693
KRS: 0000410118

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 298,80 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 5 436,60 PLN
Data wymagalności: 22 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 8 735,40 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 060,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
26 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!