Dłużnik

Małgorzata Nowicka
383,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1a81715c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Małgorzata Nowicka
42-400 Zawiercie Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 44,40 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2018
2. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 17 września 2018
3. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 października 2018
4. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 15 listopada 2018
5. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2018
6. Cywilne
Wartość: 39,15 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2019
7. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2018
8. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 23 stycznia 2019
9. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 4 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 293,55 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

383,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!