pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

AZRA STIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18 055,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1a56aa2b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AZRA STIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 26
37-741 Krasice Podkarpackie

Siedziba: Krasice
REGON: 389603613
NIP: 7492112084
KRS: 0000914749

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 2 czerwca 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 29 czerwca 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 1 sierpnia 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2023
7. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 2 października 2023
8. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2023
9. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2023

W sumie:
Wartość: 16 605,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

18 055,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 lipca 2024

Data wystawienia:
8 lipca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!