Dłużnik

"PIOTR I PAWEŁ DETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21 564,16 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1a36b84d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"PIOTR I PAWEŁ DETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Promienista 160
60-142 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 634453624
NIP: 8542174261
KRS: 0000154033

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 305,00 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 2 767,50 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 369,00 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 738,00 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 4 027,27 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 2 767,50 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 2 767,50 PLN
Data wymagalności: 1 października 2018

W sumie:
Wartość: 17 741,77 PLN
Koszty sądowe: 3 822,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

21 564,16 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
12 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!