Dłużnik

INTER HURT ALEKSANDRA KACZYŃSKA
2 175,97 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1980d237

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
INTER HURT ALEKSANDRA KACZYŃSKA
Wały Piastowskie 1 / 1508
80-855 Gdańsk Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 138,25 PLN
Data wymagalności: 29 sierpnia 2014
2. Gospodarcze
Wartość: 1 075,00 PLN
Data wymagalności: 1 września 2014
3. Gospodarcze
Wartość: 166,56 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2014
4. Gospodarcze
Wartość: 165,78 PLN
Data wymagalności: 2 września 2014

W sumie:
Wartość: 1 545,59 PLN
Koszty sądowe: 630,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 175,97 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 marca 2015

Data wystawienia:
20 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!