Dłużnik

BLITZ Robert Skrzyszewski
2 528,56 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 196df287

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BLITZ Robert Skrzyszewski
Radzyńska 12 / 2
21-400 Łuków Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 598,17 PLN
Data wymagalności: 6 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 1 598,17 PLN
Koszty sądowe: 930,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 528,56 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
23 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!