Dłużnik

LOBO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 380,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 17f15ea3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LOBO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Warszawska 40 / 2A
40-008 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 381425632
NIP: 9542797063
KRS: 0000751010

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 3 234,90 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 5 079,90 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 380,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 kwietnia 2022

Data wystawienia:
27 kwietnia 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!