pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

VEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 003,18 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 17b25cd9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Elektryczna 1/3 / 216
15-080 Białystok Podlaskie

Siedziba: Białystok
REGON: 383509586
NIP: 5423362457
KRS: 0000788719

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 125,63 PLN
Data wymagalności: 9 października 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 257,02 PLN
Data wymagalności: 9 października 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 142,38 PLN
Data wymagalności: 10 października 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 447,76 PLN
Data wymagalności: 16 października 2019

W sumie:
Wartość: 972,79 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 003,18 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 marca 2021

Data wystawienia:
6 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!