Dłużnik

"SARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 202,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 171b0d3e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"SARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Armii Krajowej 116 / 15
81-824 Sopot Pomorskie

Siedziba: Sopot
REGON: 362568450
NIP: 5851472026
KRS: 0000577532

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 898,10 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 75,00 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 19,20 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2021

W sumie:
Wartość: 992,30 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 202,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 września 2021

Data wystawienia:
6 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!