pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Dorota Szpankowska
540,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 1701da09

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Dorota Szpankowska
87-600 Lipno Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 35,00 PLN
Data wymagalności: 15 stycznia 2018
2. Cywilne
Wartość: 35,00 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2018
3. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 13 lutego 2019
4. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 28 marca 2018
5. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 25 kwietnia 2018
6. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 24 maja 2018
7. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 13 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 510,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

180,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

540,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 września 2021

Data wystawienia:
14 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!