pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

KRZYSZTOF CZARNECKI "DWORCOWA 7"
2 569,40 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 159b2df4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KRZYSZTOF CZARNECKI "DWORCOWA 7"
ul. Dworcowa
73-110 Stargard Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 119,30 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 799,50 PLN
Data wymagalności: 2 sierpnia 2023

W sumie:
Wartość: 1 918,80 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 569,40 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 czerwca 2024

Data wystawienia:
7 czerwca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!